• overené zákazníkmi
  • nakupujbezpecne.sk

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Ustavující všeobecné obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP"). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.profikuchar.cz je
Profi Vision sro
Seberíniho 8, 821 03 Bratislava

IČO: 47672072
DIČ: 2024076538
IČ PDH: SK 2024076538

zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo:
97449 / B.

objednávka

1. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb) nebo odešle objednávku se všemi níže uvedenými náležitostmi e-mailem na adresu profikuchar@profikuchar.cz .

2. Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel uvede jméno, příjmení, kompletní adresu kam má být doručeno zboží (ulice, číslo, město, PSČ), telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / DIČ, fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení a jméno kontaktní osoby. Objednávka dále musí obsahovat: přesný název zboží, počet kusů z každé položky zboží, způsob úhrady za zboží (dobírka, převod na bankovní účet), způsob přepravy a převzetí zboží (Slovenská pošta, kurýr).

3. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele. Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán a pod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení. Automatický e-mail po vytvoření objednávky není potvrzením objednávky, ale jen sumarizací návrhu na uzavření kupní

Všechny uváděné ceny jsou konečné včetně 20% DPH.

Jsme plátci DPH.

I. Dodací lhůty, cena, platební podmínky a přepravné

1. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

2. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter, nejpozději však do 30 dnů od vytvoření objednávky, pokud při konkrétním zboží není uvedena delší dodací lhůta. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží nebo odstoupení od smlouvy.

3. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) přes Českou poštu, a to 1. třída s doručením do 1 pracovního dne od expedice z našeho skladu

b) kurýrem (zasilatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti, ale od hmotnosti produktu s doručením následující pracovní den po expedici z našeho skladu

c) osobní odběr - v showroomu na Kostlivého 19, Bratislava - Ružinov.

d) Maximální výška dobírky je 20 000 Kč s DPH. Nad tuto částku nelze platit dobírkou. Jen převodem nebo platební kartou přes GoPay při vytvoření objednávky.

Ceník (v CZK):

V rámci ČR Českou poštou 1. třída do 5 kg109,00

V rámci ČR kurýrní společností do 10 kg

109,00
V rámci ČR cargo - nad 10 kgindividuálně
V rámci ČR při objednávce nad 3500 CZK s DPH kurýrem (do 10 kg) zdarma
Slovensko - Slovenská pošta do 5 kg109,00
Rakousko do 5 kg (Osterreich)176
Německo do 5 kg (Deutschland)227
Rumunsko do 5 kg kurýr DPH (Romania)176
Do ostatních zemí Evropy do 2 kg383
Do zahraničí bez omezení hmotnostiindividuálně


4. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

5. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

II. Přebírání zboží

1. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny je přibalen ke zboží.

2. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem na bankovní účet. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována a objednatel je povinen uhradit všechny škody vzniklé jeho řízením.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů (dle zákona 102/2014 Sb O ochraně spotřebitele) od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání nejpozději v poslední den lhůty. Zakoupené zboží (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Provozovatel je povinen vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného (nepoškozeného) zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

2. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

3. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

4. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

IV. Záruka a servis

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen o prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí,

d. zanedbáním péče a údržby o zboží,

e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář . Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou, nikoliv formou e-mailu).

8. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

9. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na v návodu k použití, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. výměnu zboží za nové.

10. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně,

b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na určený účel

c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby, daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny. Předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

11. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

12. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je vhodné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele.

2. Predávajúci má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak

3. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele .. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

5. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

6. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

7. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

8. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

1. Subjekt údajů má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

1. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.

10. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

11. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 o ochraně spotřebitele.

12. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

13. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

14. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

15. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce www.profikuchar.cz

Tyto VOP jsou platné od 9.8.2019 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro

Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, PO Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č .: 02/58272 172-3; 02/58272 104
fax. č .: 02/58272 170
e-mail: ba@soi.sk 

Profi Vision s.r.o., Seberíniho 8, Bratislava 82103, +421904095654, profikuchar@profikuchar.cz
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info