Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Ustavující všeobecné obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP"). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.profikuchar.cz je
Profi Vision sro
Seberíniho 8, 821 03 Bratislava

IČO: 47672072
DIČ: 2024076538
IČ PDH: SK 2024076538

zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo:
97449 / B.

Objednávka

1. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb) nebo odešle objednávku se všemi níže uvedenými náležitostmi e-mailem na adresu profikuchar@profikuchar.cz .

2. Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel uvede jméno, příjmení, kompletní adresu kam má být doručeno zboží (ulice, číslo, město, PSČ), telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / DIČ, fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení a jméno kontaktní osoby. Objednávka dále musí obsahovat: přesný název zboží, počet kusů z každé položky zboží, způsob úhrady za zboží (dobírka, převod na bankovní účet), způsob přepravy a převzetí zboží (Slovenská pošta, kurýr).

3. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele. Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán a pod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení. Automatický e-mail po vytvoření objednávky není potvrzením objednávky, ale jen sumarizací návrhu na uzavření kupní

Všechny uváděné ceny jsou konečné včetně 21% DPH.

Jsme plátci DPH.

I. Dodací lhůty, cena, platební podmínky a přepravné

1. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

2. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter, nejpozději však do 30 dnů od vytvoření objednávky, pokud při konkrétním zboží není uvedena delší dodací lhůta. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží nebo odstoupení od smlouvy.

3. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) přes Českou poštu, a to 1. třída s doručením do 1 pracovního dne od expedice z našeho skladu

b) kurýrem (zasilatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti, ale od hmotnosti produktu s doručením následující pracovní den po expedici z našeho skladu

c) osobní odběr - v showroomu na Kostlivého 19, Bratislava - Ružinov.

d) Maximální výška dobírky je 20 000 Kč s DPH. Nad tuto částku nelze platit dobírkou. Jen převodem nebo platební kartou přes GoPay při vytvoření objednávky.

Ceník (v CZK):

V rámci ČR Českou poštou 1. třída do 5 kg

V rámci ČR kurýrní společností do 10 kg
V rámci ČR cargo - nad 10 kgindividuálně
V rámci ČR při objednávce nad 3500 CZK s DPH kurýrem (do 10 kg) zdarma
Slovensko - Slovenská pošta do 5 kg
Rakousko do 5 kg (Osterreich)
Německo do 5 kg (Deutschland)
Rumunsko do 5 kg kurýr DPH (Romania)
Do ostatních zemí Evropy do 2 kg
Do zahraničí bez omezení hmotnostiindividuálně
4. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

5. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

II. Přebírání zboží

1. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny je přibalen ke zboží.

2. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem na bankovní účet. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována a objednatel je povinen uhradit všechny škody vzniklé jeho řízením.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů (dle zákona 102/2014 Sb O ochraně spotřebitele) od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání nejpozději v poslední den lhůty. Zakoupené zboží (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Provozovatel je povinen vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného (nepoškozeného) zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

2. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

3. Právo na vrácení zboží/odstoupení od smlouvy nemají právnické osoby-podnikatelé (zboží zakoupené na IČO) na základě ustanovení ze. čj. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Od těchto osob zboží na vrácení neakceptujeme.

4. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

5. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

IV. Záruka a servis

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.

2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a) k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,

d) zanedbáním péče a údržby o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží pokud takové označení zboží podléhá.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci doporučujeme zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu, nejpozději však okamžikem, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11.Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,

b) kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,

c) prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,

d) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,

e) jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

1 2. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí, přičemž kupující potvrzuje osobní převzetí resp. je dokladem i potvrzení přepravního podniku v případě pokud kupující osobně nepřebírá reklamaci ..

13. Reklamace se považuje za vyřízenou pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou) vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím přiměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.

14. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

15.Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.

V. Výšivky 

1. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze. 

2. Grafické zpracování podkladového loga pro strojní vyšívání, je zpracováno a použitelné výhradně pro stroje společnosti Profi Vision s.r.o.

VI. spotřebitelská soutěž 

Pravidla a podmínky soutěže "Velká vánoční soutěž o 20 ostrých dárků za téměř 25000 Kč" 

1.Vyhlasovateľ a organizátor soutěže Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Profi Vision, sro, se sídlem Seberíniho 8, 82103 Bratislava, IČO 47672072, DIČ SK2024076538, zapsaná v OR OS Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 97449 / B (dále jen "Vyhlašovatel") . 

2.Termín a místo konání soutěže Tato pravidla upravují soutěž probíhající na území České a Slovenské republiky, a koná se v termínu od 18.10.2021 00:00:01 (včetně) do 30.11.2021 23:59:59 hod (včetně), přičemž den 18.10.2021 je den , kdy je možné se poprvé splnit podmínky účasti na soutěži a den 30.11.2021 je dnem, kdy lze v daném časovém období naposled splnit podmínky účasti na soutěži (dále jen "doba konání soutěže") prostřednictvím www.profikuchar.sk nebo www.profikuchar.cz (dále jen "soutěžní stránky"). 

3.Účastníci soutěže a podmínky zapojení do soutěže 

3.1 Na soutěži se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, které nakoupí v internetovém obchodě na www.profikuchar.sk a www.profikuchar.cz v době konání soutěže, a to tak, že: -Hodnota objednávky bude minimálně 50 EUR s DPH; -Během objednávky řádně vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail), potřebné pro doručení objednávky kurýrní službou; -Během objednávky potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami a také s pravidly zpracování osobních údajů; -Uhradí objednávku (Online cez Gopay, nebo převodem) nejpozději do ukončení soutěže do 30.11.2021 23:59:59 hod. Za úhradu se považuje připsání částky uvedené na objednávce na účet vyhlašovatele soutěže. 

3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále všechny osoby, které se podílejí na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i rodinní příslušníci těchto osob v přímé linii, manželé a sourozenci. Soutěžící souhlasí se všemi ustanoveními Pravidel a považují je za závazné. 

3.3 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se této osobě nepředá. Pokud je výhercem fyzická osoba mladší 18 let, poskytne po obeznámeni s výhrou pořadateli písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném případě ztrácí nárok na výhru 

3.4 Do soutěže je zařazena každá objednávka, která splní všechny předchozí podmínky. 

4.Odmeny a předávání odměn 

1. Do soutěže je zařazeno 20 výher, které poskytl do soutěže Vyhlašovatel soutěže. Konkrétní ceny jsou zveřejněny na této webové stránce: Blog link 

hlavní cena, sada nožov IVO premier 4 ks 

1. cena - IVO blok Solo

2. cena - kuchařský nůž Virt GOLD 20 cm -

3. cena - Kuchařský nůž IVO premier 20 cm 

4. cena - ocílka

5.-14. - 10x bruska 

15.-16. - 2x set škrabek 

17.-19. - 3x škrabka na brambory IVO 

3. Výherci se stanoví na základě náhodného výběru, které se uskuteční dne 01.12.2021 ze všech účastníků soutěže, kteří se do ní zapojili a splnili podmínky. 

4. Výherci budou kontaktováni na e-mailové adresy. Výhry budou odeslány do 60 dnů od vylosování soutěžících, a to na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Výhry budou zasílány výhradně na adresu v rámci České nebo Slovenské republiky. 

5. Vzhledem na hodnotu výhry se není výherce povinen ve smyslu zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit daň z příjmu výhry nebo ceny, a to z částky přesahující hodnotu 350, - EUR při poskytnutí nepeněžní výhry nebo ceny, vycházeje z podaného daňového přiznání. Tato povinnost se nevztahuje ani na zaplacení 14% 

6. Vzhledem na hodnotu výhry se není výherce povinen ve smyslu zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit odvody na veřejné zdravotní pojištění, přičemž sazba pojistného je ve výši 14% daň z příjmu výhry nebo ceny, a to z částky přesahující hodnotu 350, - EUR Takové pojistné z výhry se vypořádá formou ročního zúčtování zdravotního pojištění, které zpracuje zdravotní pojišťovna na základě podaného daňového přiznání, které jí poskytne daňový úřad. 

7. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani reklamovat. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Vyhlašovatel nehradí účastníkům soutěže náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži. Vyhlašovatel neodpovídá za zásilky nedoručené zaviněním poštovního přepravce, doručovatele resp. kurýra, jak ani za poškozené a / nebo ztracené zásilky. Vyhlašovatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. 

8. Soutěž není hazardní hrou a je organizována jako propagační soutěž ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 30/2019 CFU o hazardních hrách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.Ochrana osobních údajů 

1. Soutěžící zapojením do soutěže přijímá příslušné podmínky zpracování osobních údajů, které se řídí těmito Pravidly, který má smluvní resp. závazný charakter. Zpracování osobních údajů je výhradně pro účely organizování spotřebitelských soutěží probíhá na právním základě plnění ze smlouvy čl. 6ods. 1 písm. b) smluvní a předsmluvní vztah. Osobní údaje se zpracovávají pro účely organizování soutěži a v případě výherce vyhodnocování soutěže a předání výhry. 

2. Jak Dotyčná osoba máte právo ve smyslu GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo na přístup k informacím (v) právo na omezení. Dotyčná osoba má současně právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Oprávněné stížnosti dotčené osoby se vyhoví vždy v rozsahu, v jakém je to t možné. Osobní údaje provozovatel zpracovává ve smyslu nařízení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochraně osobních údajů dále jen jako "Zákon a GDPR". 

3. Soutěžící účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany soukromí pořadatele a organizátora. 

4. Vyhlašovatel zpracovává osobní údaje o soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, výška objednávky, datum objednání, datum úhrady, pod kterou se účastník přihlásí do soutěže v případě výherce adresa, na kterou se má výhra zaslat a kontaktní údaje v případě výhry. 

5. Soutěžící prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou pravdivé. 

6. Osobní údaje Soutěžích budeme zpracovávat po dobu řádného ukončení soutěže a vypořádání všech závazků ze soutěže - 3 měsíce od předání výhry. 

7. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce https://profikuchar.cz/p/ochrana-osobnich-udaju...

6. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže 

1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a uskutečněním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání nebo úprav jejích pravidel. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tzn. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Zadavatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo Zadavatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít Vyhlašovatel podezření, že soutěžící porušil nebo se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je vyhlašovatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Vyhlašovateli soutěže. 

7. Ostatní ustanovení 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je budou obcházet. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Zadavatele této soutěže a osoby jim přímo blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim přímo blízká, nárok na odměnu nevzniká. Účastí na soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované odměny za odměny obdobného typu či právo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 

V Bratislavě, dne 18.10.2021

VII. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je vhodné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele.

2. Predávajúci má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak

3. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele .. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

5. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

6. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

7. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

8. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

1. Subjekt údajů má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

1. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.

10. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

11. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 o ochraně spotřebitele.

12. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

13. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

14. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

15. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce www.profikuchar.cz

Tyto VOP jsou platné od 18.10.2021 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro

Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, PO Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č .: 02/58272 172-3; 02/58272 104
fax. č .: 02/58272 170
e-mail: ba@soi.sk 

Lety prověření výrobci a dodavatelé

Zobrazit všechny výrobce
 
Hodnocení obchodu
Hodnocení obchodu
Jak jsou s námi zákazníci spokojeni?
4,7 408 hodnocení